Značka LOYD

Rainforest Alliance

 

 

MISE: chránit biodiverzitu a sociální blahobyt prostřednictvím změn v zemědělských postupech, podnikatelském chování a citlivosti zákazníků k environmentálním problémům.


VIZE: svět, kde žijí lidé v blahobytu a souladu s životním prostředím.


STRATEGIE: země a lidé jsou na sobě závislí; je potřeba pečovat o životní prostředí zejména tam, kde se nacházejí největší zdroje. Prostřednictvím vědeckého výzkumu a certifikace pěstebních postupů lze přispět ke zlepšení podmínek života a současně chránit životní prostředí.


Program Rainforest Alliance vznikl v roce 1937. V současnosti sdružuje přibližně 35 tisíc členů. Roční rozpočet programu je přibližně 53 milionů dolarů.


Oblasti působení programu Rainforest Alliance:


• ochrana životního prostředí,


• zakládání certifikovaných farem,


• vzdělávání zemědělců a jejich rodin,


• propagace zodpovědného turistického ruchu,


• ochrana a obnova lesních oblastí,


• snižování negativních vlivů těžby uhlí na životní prostředí.

« zpět

Projekt i wykonanie: euforia.sc