POKROČILÁ KONTROLA KVALITY

 

Kvalita je klíčovým pilířem značky LOYD. Politika jakosti, kterou jsme důsledně vyvinuli a zavedli, je pro naše zákazníky zárukou, že obdrží výrobky nejvyšší kvality, bezpečné pro jejich zdraví a v souladu s právními předpisy.


Proto, abychom zajistili vysokou a opakovatelnou kvalitu našich čajů, podléhá každá etapa výrobního procesů přísné kontrole. Ta se uskutečňuje prostřednictvím speciálně navrženého a zavedeného komplexního programu pro zajištění kvality, který zahrnuje:


• Systém řízení kvality dodávek, jehož cílem je zajistit, aby všechny materiály pro výrobu čajů splňovaly specifikované požadavky značky LOYD. Kontrole, včetně specializovaných fyzikálně chemických, organoleptických a mikrobiálních zkoušek, které probíhají v moderně vybavené podnikové laboratoři, jsou podrobeny všechny suroviny a obaly na vstupu do závodu. Systém řízení kvality dodávek zahrnuje také program sledování kvality u samotných dodavatelů, díky vyvinutému plánu auditů, který vznikl pro tyto účely. Tento audit provádějí kvalifikovaní auditoři.


• Program mezioperačních kontrol zpracovaný způsobem, který garantuje zodpovědný a úplný dohled nad každým pracovním úkonem. Tento program, který zapojuje všechny zaměstnance do činnosti ve prospěch kvality výrobků, vděčí za svou efektivitu motivačnímu systému a pro tyto účely speciálně vyvinutému souboru školení na téma kvalitativních nástrojů, pravidel GMP a GHP, právních předpisů souvisejících s výrobou potravin.


• Program finální kontroly, který provádějí na výrobě nezávislé oddělení kontroly kvality a podniková laboratoř. Činnosti, které na této etapě provádějí vysoce kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci s využitím moderních metod a kontrolních a měřicích přístrojů, mají za cíl schválit s definitivní platností, že každý výrobek uváděný na trh bude díky garantované vysoké kvalitě, včetně zdravotní kvality, splňovat očekávání zákazníků.


Potvrzením našich nejvyšších standardů kvality jsou systémy řízení a standardy, které jsme implementovali a které certifikovaly nezávislé akreditované instituce:


• Systém řízení kvality v souladu s normou ISO 9001:2008, jehož základem je princip neustálého zdokonalování a snaha o co nejlepší uspokojování potřeb zákazníků.


• Systém řízení bezpečnosti potravin v souladu s normou ISO 22000:2005, který v sobě spojuje požadavky systému HACCP (v souladu s Codex Alimentarius) a Kodexu dobré praxe (pro výrobu a hygienu). Certifikát, který jsme obdrželi, je zárukou toho, že dodáváme zákazníkovi bezpečné výrobky.


• BRC (British Retail Consortium) je globální standard bezpečnosti potravin, který vznikl ve Velké Británii v roce 1998 v organizaci British Retail Consortium, v současnosti platí 7 verze standardu. Certifikát, který je získali, má hodnocení AA a objektivním způsobem potvrzuje, že splňujeme požadavky z hlediska nejvyšší kvality bezpečnosti a legálnosti výrobků ve všech oblastech činnosti firmy.


• IFS (International Food Standard) je mezinárodní standard bezpečnosti potravin, na kterém se v roce 2002 dohodli zástupci německých maloobchodních prodejců, a podobně jako BRC zahrnuje požadavky z hlediska bezpečnosti a legálnosti výroby, včetně řízení zdrojů, plánovacích a výrobních procesů, měření, analýz a zdokonalování, a také prvky potravinové obrany (food defense). Jako majitel značky LOYD se můžeme pochlubit certifikátem, který potvrzuje, že splňujeme požadavky tohoto standardu na vyšší úrovni (Higher Level).


Certifikáty, které jsme obdrželi, jsou důkazem spolehlivosti, opakovatelné kvality bezpečnosti našich výrobků a jejich souladu s právními předpisy a očekáváními zákazníků.
 

« zpět

Projekt i wykonanie: euforia.sc